تجهیزات رفاهی

  • جای صابونی اتوماتیک 
  • خوشبو کننده هوا اتوماتیک 
  • دست خشک کن برقی 
  • بخور سرد 
  • سشوار دیواری 
  • مخزن دستمال کاغذی 
  • تصفیه آب