عیب یابی و تعمیر جاروبرقی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۰۲:۵۸:۱۱ ب.ظ

توجه نماید مطالب مربوط به تعمیرات وسیل برقی خانگی صرفا جهت رشد اطلاعات عمومی و استفاده توسط تعمیرکاران می باشد.تعمیرات لوازم برقی توسط افرادی که آشنایی کافی با تعمیرات لوازم خانگی نداشته باشند میتواند مخاطره آمیز باشد.

دستگاه روشن نمی شود :

1-خرابی از دوشاخه وسیم رایط است:باید آن را تعویض ویا درصورت امکان تعمیر کرد

2-کلید قطع و وصل خراب است:بوسیله اهم متراز خرابی آن اطمینان حاصل فرمایید .درصورت خراب بودن آن را تعویض کنید

3-زغال های موتور کثیف شده اند:معمولا پس از مدتی کار کردن ممکن است یک قشر از چربی و گردوغبار به صورت لایه ای عایق بین زغالها و تیغه های کلکتور بوجود آید.واز عبور جریان جلوگیری کند .با یک سنباده نرم به آرامی روی تیغه ها وسطح زغالها را سائیده و پاک کرد .سپس براده های به وجود آمده را پاک کنید تازغالها و تیغه ها باهم در تماس خوب بایکدیگر باشند

4-زغالها خراب است:اگر زغالها در اثر فرسایش از حد معمول کوتاهتر شود بایستی آنها را با زغالهای جدید تعویض کنید

5-کلافهای سیم پیچی سوخته اند:ممکن است در اثر کار زیاد سیم پیچ های آرمیچر سوخته باشند.در این شرایط از بوی ناشی ااز سوختن شرلاک های روی سیمها تشخیص داده شود.در این صورت اگر سیم پیچ قابل بازپیچی باشد این کار را انجام دهید.در غیر این صورت کامل موتور باید تعویض شود.

دستگاه  نامنظم کار می کند:

1-فاصله بین زغالها و تیغه تنظیم نیست:اگر فشار فنرهای پشت زغالها به اندازه کافی نباشد باعث ایجاد جرقه و گرم شدن آرمیچر می شود.برای جلوگیری از این مسئله فنر زغالهارا کشیده و فشار آن را تنظیم کنید

2-آرمیچر نیم سوز شده:اگر کلافهای روی آرمیچر نیم سوز شده باشد حتما بایستی تعویض شوند

3-کلافها یمیدان نیم سوز است:کلافهای میدان به ندرت سوخته می شود ولی اگر تحت تاثیر بار اضافی و کار بدون وقفه قرار گیرد این قسمت هم پس ازآرمیچر نیز می سوزد که در این حالت اگر امکان باز پیچی سیم پیچ ها وجود نداشته باشد بایستی کلا موتور را تعویض کرد

هنگام کار مابین زغال و تیغه های کلکتور جرقه و گرمای زیاد ایجاد می شود:

1-زغالها کثیف شده اند:زغالها را تمیز کرده و در صورت کوتاه شدن تعویض کنید

2-آرمیچر سوخته است:در صورت سالم بودن زغالها و تیغه کلکتور حتما کلافهای سیم پیچ نیم سوز شده اند .برای اطمینان خاطر می توانید شدت جریان موتور را اندازه گیری کنید اگر بیش از حد مجاز بود باید کلافها باز پیچی و تعویض شود

هنگام روشن کردن دستگاه فیوز می پرد:

1-بین سیم های رابط اتصال کوتاه رخ داده است:سیم های رابط را آزمایش کنید و جعبه ترمینال را بازدید نماید و عیب را برطرف کیند

2-موتور سوخته است:در اثر کار مداوم  و مرور زمان ممکن است عایق روی سیم های موتور از بین رفته و سیم های آن به یکدیگر اتصال کوتاه کنند.پس از تعین عیب اقدام به بازپیچی یا تعویض سیم پیچ کنید

قدرت مکش دستگاه کم شده است:

1-کیسه زباله ممکن است پر شده باشد:کیسه را تخلیه کنید تا قدرت مکش جاروبرقی بالا رود

2-فیلتر دستگاه کثیف شده باشد:فیلتر دستگاه که اکثر از جنس پارچه یا اسفنج فشرده تهیه می شود با دست کاملا تمیز کنید

3-از شلنگ رابط هوا خوب عبور نمیکند:شلنگ را از دستگاه جدا سازید و دستگاه را روشن کنید.اگر دستگاه مکش کافی ایجاد کرد.اشکال از شلنگ است باید آن را کاملا تمیز کرد اگر بازهمخوب کار نکرد حتما شلنگ سوراخ شده که باید تعویض شود

هنگام روشن شدن،دستگاه صدای ناهنجار می دهد:

1-پروانه شل شده است ویا یکی ازیاتاقان ها خراب شده است:اگرپیچ محور آرمیچر که پروانه مکش و کانال هوا را در محل های خود سفت نگه می دارد شل شده باشد.یاتاقان ها خوردگی پیدا کرده باشند.صدای ناهنجار ایجاد می شود که بایستی در این شرایط پیچ راسفت کرده و یاتاقان هارا تعویض کنید

دستگاه با لرزش کار می کند:

1-نگه دارنده های پلاستیکی موتور شل یا خراب است