سطل زباله هوشمند

  • ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۲۴:۵۵ ق.ظ

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شی را به سمت سطل زباله پرتاب کرده باشید اما به داخل آن نرفته باشد وحتی ممکن است با دوستانتان مسابقه پرتاب زباله نیز برگزار کرده باشید .این سطل زباله می تواند زباله های را که شما به هوا پرتاب میکنید تشخیص داده وقبل از اینکه به زمین برسد خودش را به آن ها برساند.

   

مشکل نرفتن زباله ها داخل سطل وکثیف شدن اتاق باعث شد تایک جوان کره ای که خودش را FRPنامیده سطلی هوشمند طراحی کند تا دیگر مشکل کثیف شدن اتاق پیش نیاید 

FRPبا قرار دادن دوربین در اتاق و نوشتن یک برنامه کاری کرده است که دوربین در هوا زباله ها را شناسایی میکند واطلاعات رابه چیپ پردازنده زیر سطل می فرستد وسطل به سمت زباله ها حرکت میکند

این سطل برای افرادی که تنبل هستند و نمیخواهند زیاد تکان بخورند مناسب است

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید