- سطل با مخزن جداشونده - جهان پاک
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید