- اسکرابر بزرگ سالنی - جهان پاک
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید